ทีมบริหาร

กฤษณ์ เงาเมือง
(กฤษ TRG 9)

ตำเเหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยเดอะรวยกรุ้ป 9
คติประจำใจ : สิ่งใดที่คนทำได้ ทุกคนย่อมทำได้
คุณสมบัติเด่น : ร่าเริงสดใส, ใสใจลูกค้า

คุณวุฒิ/ใบรับรอง

– ใบอนุญาติตัวแทนประกันชีวิต เลขที่ 5901021194
– ใบอนุญาติผู้แนะนำหน่วยลงทุน เลขที่ 091782
– หลักสูตร FChFP (Fellow chartered financial practitioner) คุณวุฒิทางวิชาชีพสำหรับมืออาชีพด้านบริการทางการเงิน เลขที่ 02000

การศึกษา

ปริญญาตรี

ศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกียรตินิยมอันดับ 

มัธยมต้น
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

มัธยมปลาย
โรงเรียนสารภีพิทยาคม

ประสบการณ์ทำงาน

– Creative television broadcast
– หัวหน้าฝ่ายฝึกสอนพนักงาน trainer education บริษัทเคียวเซร่า ประเทศไทย
– เริ่มทำงานกับ AIA ประเทศไทยปี 2559 และผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยปี 2564
– วิทยากรอิสระ และเจ้าของเพจ MCCNX พิธีกรเชียงใหม่