ทีมผู้บริหาร

เรามุ่งหาสินค้าทางการเงิน ทั้งในและต่างประเทศ มาเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม
ในแผนการเงินของลูกค้าเพื่อบรรลุเป้าหมายได้อย่างดีเยี่ยม

ศิริรัตน์ เจริญวงศ์
(นิจ TRG)

ผู้จัดการภาคอาวุโส

จุฑารัตน์ รัตนจุฑากูล
(อ้อ TRG 4)

ผู้จัดการภาค

กิติกร ศรีแก้ว
(โย TRG 168)

ผู้จัดการหน่วย

นพพล อารัญ
(ชายตี้ TRG 19)

ผู้จัดการหน่วย

กฤษณ์ เงาเมือง
(กฤษ TRG 9)

ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วย

วิริยาภรณ์ เดชอูป
(ขาว TRG 888)

เตรียมผู้บริหาร