ทีมบริหาร

กิติกร ศรีแก้ว
(โย TRG 168)

ตำเเหน่ง : ผู้จัดการหน่วย
คติประจำใจ : กตัญญูกับผู้มีพระคุณ
คุณสมบัติเด่น : Work and Life Balance

คุณวุฒิ/ใบรับรอง

– MDRT2019/20/21
– FChFP (Fellow Chartered Financial Practitioner)
– ChLP (Chartered Life Practitioner)
– APFinSA AWARDS

การศึกษา

ปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เกียรตินิยม อันดับ 1

ประสบการณ์ทำงาน

– Keyence(Thailand)Co Ltd-Senior Sale Engineer
– Unit Manager AIA 2564
– Assistant Unit Manager AIA 2563
– Agent AIA 2561
– Sale Engineer / Electrical Engineering Co.,Ltd
– Sale Engineer / Electronics Source Co.,Ltd