ทีมบริหาร

จุฑารัตน์ รัตนจุฑากูล
(อ้อ TRG 4)

ตำเเหน่ง : ผู้จัดการภาค
คติประจำใจ : ความรู้ของตัวแทน คือกำไรของลูกค้า
คุณสมบัติเด่น : วางแผนการเกษียณ, วางแผนภาษี, วางแผนการเงิน สำหรับ SME

คุณวุฒิ/ใบรับรอง

– Fellow Chartered Financial Practitioner (FChFP)
– CFP Module 1 การวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
– CFP Module 2 การวางแผนการลงทุน
– CFP Module 3 การวางแผนการประกันภัย
– หลักสูตร Brand Communication Management
– หลักสูตร Mini MBA @Chula Chiangmai

การศึกษา

ปริญญาตรี

 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
 • คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  หลักสูตร Brand Communication Management
 • คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  หลักสูตร Mini MBA @Chula Chiangmai รุ่นที่ 6
  หลักสูตร FchFp (Fellow Chartered Financial Practitioner)
  คุณวุฒิทางวิชาชีพสำหรับมืออาชีพด้านบริการทางการเงิน
  หลักสูตร CFP : Certified Financial Planner
  การวางแผนการเงิน ภาษี / การวางแผนการลงทุน / การวางแผนประกันภัย

มัธยมศึกษา

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ทำงาน

เริ่มงานกับ AIA เมื่อ 2558
2560 คุณวุฒิ MDRT
2561 ผู้ช่วยจัดการหน่วย
2562 ผู้จัดการหน่วย
2563 ผู้จัดการภาค

– กรรการผู้จัดการบริษัท อีซี่ฟิน จำกัด
– หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่