ทีมบริหาร

ชาติตระการ เจริญวงศ์

ตำเเหน่ง : ตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาทางการเงิน
คติประจำใจ : ไม่มีอะไรได้มา โดยปราศจากการลงมือทำ
คุณสมบัติเด่น :
– เชี่ยวชาญการบริหารความเสี่ยงทางด้านการเงินแบบครบวงจร
– มีลักษณะของความเป็นผู้นำสูง

คุณวุฒิ/ใบรับรอง

– หลักสูตร FChFP ( Fellow Chatered Financial Practitioner )
– Mini Convension Hongkong , Macow
– หลักสูตร Investment Consultant
– เลขที่ใบอนุญาต IC 082667
– เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต 5901065813

การศึกษา

ปริญญาตรี

วารสารศาสตร์บัณฑิต ( สาขาวิทยุและโทรทัศน์ )คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มัธยมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ทำงาน

– ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคลปี 2559 ถึง ปัจจุบัน
– กรรมการผู้จัดการบริษัทคริเอทวิลเลจจำกัด ปี 2555 – 2559
– ผู้ประสานงาน บริษัทเวิร์คพ้อยท์จำกัด ปี2553 ถึงปี 2555