ทีมบริหาร

นพพล อารัญ
(ชายตี้ TRG 19)

ตำเเหน่ง : ผู้จัดการหน่วย
คติประจำใจ : ยอมลงทุนด้วยความเหนื่อยในวันนี้ อนาคตจะมอบผลกำไรตอบแทนให้เรา
คุณสมบัติเด่น : 
– มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา การใช้เหตุผล และความคิดสร้างสรรค์
– วิเคราะห์ข้อมูล เชี่ยวชาญวางแผนการเงินทั้งระบบ วางแผนภาษี วางแผนความคุ้มครอง วางแผนการศึกษาบุตร วางแผนการส่งต่อความมั่งคั่ง

คุณวุฒิ/ใบรับรอง

– หลักสูตร FChFP(Fellow Chartered Financial Practitioner คุณวุฒิทางวิชาชีพสำหรับมืออาชีพด้านบริการทางการเงิน
– หลักสูตร CFP (Certified Financial Planner การวางแผนการเงิน ภาษี
– 2018-2022 MDRT (Million Dollar Round Table) สโมสรล้านเหรียญโต๊ะกลม สมาคมที่ได้รับการยอมรับด้านมาตราฐานความเป็นเลิศทางธุรกิจประกันชีวิตและบริการทางการเงินในระดับสากล
– ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ปี 2563
– รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์สนับสนุนกิจกรรมเยาวชนอาสา

การศึกษา

ปริญญาตรี

สาขาคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มัธยมศึกษา

ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ประสบการณ์ทำงาน

– ติวเตอร์ วิทยากร คณิตศาสตร์ ในระดับ มอปลาย และมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ