ทีมบริหาร

วิริยาภรณ์ เดชอูป
(ขาว TRG 888)

ตำเเหน่ง : เตรียมผู้บริหาร
คติประจำใจ : มุ่งหวัง ตั้งใจ ทำให้สำเร็จ
คุณสมบัติเด่น : 
– มีทัศนคติเชิงบวก
– นึกถึงผลประโยชน์ลูกค้าก่อน
– ซื่อสัตย์ จริงใจ
– มีเป้าหมายของตัวเอง

คุณวุฒิ/ใบรับรอง

– IC ผู้แนะนำการลงทุน
– FChFP

การศึกษา

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มัธยมศึกษา

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ประสบการณ์ทำงาน

– Loyfar Collection ,Business coordinator
– Horeca supply, Customer Service Manager
– Movaci Technology, Sale