ประกันภัยแต่ละวัย เลือกยังไงให้คุ้ม!!!

ประกันแต่ละวัย เลือกยังไงให้คุ้ม!
ประกัน! ผลิตภัณฑ์การเงินที่ใครหลายๆ คนได้ยินแล้วเมินหน้าหนี
เพราะความซับซ้อนของสินค้า และคำศัพท์ประกันที่ค่อนข้างเข้าใจยาก

วันนี้มีเทคนิคง่ายๆ ในการเลือกประกันให้เหมาะกับแต่ละวัย
เหมาะสมกับความต้องการ และการบริหารความเสี่ยงแต่ละช่วงอายุ
ที่ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้กับตัวเองได้ทันที

“วัยเด็ก” อายุ 0-12 ปี
วัยซุกซน อยากเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่เสมอ
วัยนี้อาจเกิดอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยได้ง่ายกว่าวัยอื่นๆ
ประกันที่ควรมี ได้แก่
⁃ ประกันอุบัติเหตุ เพื่อคุ้มครองการบาดเจ็บทั้งเล็กและใหญ่
⁃ ประกันสุขภาพ เพื่อคุ้มครองการเจ็บป่วย และรักษาในสถานพยาบาลที่เลือกได้
⁃ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ หรือประกันชีวิตแบบควบการลงทุน เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา

“วัยรุ่น-วัยเรียน” อายุ 12-22 ปี
วัยอยากรู้ อยากเห็น อยากทดลอง มีกิจกรรมท้าทายความสามารถมากมาย
เป็นช่วงวัยมีอารมณ์ร้อน ฉุนเฉียว กล้าเสี่ยงมากที่สุด
ประกันที่ควรมี ได้แก่
⁃ ประกันอุบัติเหตุ เพื่อคุ้มครองการบาดเจ็บทั้งเล็กและใหญ่ ไม่ต่างกับวัยเด็ก
⁃ ประกันสุขภาพ เพื่อคุ้มครองการเจ็บป่วย และรักษาในสถานพยาบาลที่ต้องการ
⁃ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์หรือประกันชีวิตแบบควบการลงทุน เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรืออาจมีความต้องการเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง

“วัยทำงาน” อายุ 23-60 ปี
เริ่มมีรายได้เป็นของตนเอง และเริ่มมีการสร้างครอบครัว
มีเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนสำหรับตัวเองและครอบครัว
รวมถึงการวางแผนค่าใช้จ่ายหลังเกษียณด้วย
ประกันที่ควรมี ได้แก่
⁃ ประกันอุบัติเหตุ เพื่อคุ้มครองสิ่งไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะการเดินทาง
⁃ ประกันสุขภาพ เพื่อคุ้มครองการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตและการทำงาน
⁃ ประกันชดเชยรายได้ เพื่อคุ้มครองการขาดรายได้ หากมีการรักษาตัวในโรงพยาบาล
⁃ ประกันโรคร้ายแรง เพื่อคุ้มครองเงินก้อนใหญ่ที่อาจจะต้องใช้รักษา หรือคุ้มครองเมื่อสูญเสียรายได้
⁃ ประกันชีวิต เพื่อคุ้มครองภาระค่าใช้จ่าย หากเกิดจากไปก่อนวัย
⁃ ประกันสะสมทรัพย์ หรือประกันควบการลงทุน เพื่อเป็นเงินก้อนที่แน่นอน หรือเพื่อการเกษียณอายุ
⁃ ประกันบำนาญ เพื่อเป็นเงินบำนาญที่แน่นอน

“วัยเกษียณ” อายุ 60 ปีขึ้นไป
วัยเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการออม การลงทุน
ส่วนใหญ่จะใช้ชีวิต พักผ่อน เดินทางเที่ยวได้อย่างหมดกังวล
ซึ่งชีวิตของแต่ละคนขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมมาแล้วในวัยทำงาน
ประกันที่ควรมี ได้แก่
⁃ ประกันอุบัติเหตุ เพื่อคุ้มครองการบาดเจ็บทั้งเล็กและใหญ่ ไม่ต่างกับวัยเด็ก
⁃ ประกันสุขภาพ เพื่อคุ้มครองการเจ็บป่วย และรักษาในสถานพยาบาลที่ต้องการ
⁃ ประกันโรคร้ายแรง ยิ่งอายุมาก ยิ่งมีความเสี่ยงมาก
⁃ ประกันชีวิต เพื่อเตรียมส่งต่อมรดก

ทั้งนี้การเลือกผลิตภัณฑ์ประกันที่เหมาะสมกับแต่ละคน
ขึ้นอยู่กับความจำเป็นที่แตกต่างกัน และงบประมาณส่วนบุคคล
ซึ่งควรซื้อไม่มากหรือน้อยเกินไป ประมาณ 10-15% ของรายได้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการวางแผนการประกันติดต่อได้ที่
จุฑารัตน์ รัตนจุฑากูล(อ้อ) เลขที่ใบอนุญาต 5801005015

Leave a Comment