วางแผนเกษียณให้ต๊าซ ต้องรู้ 3 เรื่อง

1.เงินเฟ้อในการวางแผนเกษียณ

เงินเฟ้อ คือ การที่ราคาสินค้าและบริการเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทำให้มูลค่าของเงินในมือเราลดลง ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆ เช่น เมื่อ 20 ปีก่อน ก๋วยเตี๋ยวราคา 20 บาท ปัจจุบัน ราคา 40 บาท ซึ่งหากยังเป็นเช่นนี้ เงิน 40 บาทเท่าเดิม อาจจะซื้อก๋วยเตี๋ยวแบบเดิมไม่ได้แล้วเช่นกันกับการวางแผนเกษียณ หากเราต้องการใช้เงิน เดือนละ 40,000 บาท หรือปีละ 480,000 บาท ในมูลค่าปัจจุบัน หากคิดอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยเท่ากับ 3% ต่อปีตอนเกษียณในอีก 25 ปีข้างหน้า เงินที่ต้องใช้จะกลายเป็นปีละ 1,000,000 บาท ดังนั้นหากเราคำนวณเงินเกษียณโดยไม่คำนึงถึงเงินเฟ้อ เงินเกษียณที่เราเตรียมไว้ ก็อาจจะไม่เพียงพอ และเมื่อถึงตอนนั้นจะหาเงินจากแหล่งไหนก็อาจจะไม่ทันแล้ว

2.กระจายความเสี่ยงโดยการวางแผนเกษียณในรูปแบบที่ได้รับแน่นอน [ Defined Benefit]

ไว้ด้วยการออมเพื่อการเกษียณรูปแบบที่มีความนิยมมากขึ้น คือการลงทุนในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ผลตอบแทนชนะเงินเฟ้อ เช่น การลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทน แต่ก็มีความเสี่ยงมากขึ้นตามไปด้วย โดยการลงทุนนั้นไม่ได้การันตีในเรื่องของผลตอบแทนที่แน่นอนแต่ขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่นผลประกอบการ และภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งถ้าหากในช่วง 5 -10 ปีแรกที่เราเกษียณ ผลประกอบการไม่เป็นไปตามคาดหรือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ การขายคืนหน่วยลงทุนมาใช้เพื่อเกษียณในช่วงนั้น อาจทำให้กองทุนเกษียณของเราลดลงอย่างรวดเร็วจนไม่เพียงพอกับช่วงเวลาเกษียณที่เหลืออยู่ดังนั้นเราควรวางแผนเกษียณในรูปแบบที่ได้รับผลตอบแทนแน่นอนไว้ด้วย เช่น ประกันบำนาญ ที่ได้รับเงินบำนาญต่อเนื่องทุกปี ประกันสะสมทรัพย์ที่ได้รับเงินก้อนในช่วงต้นของการเกษียณ เป็นต้น

 

3.ป้องกันความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่ายสุขภาพ

หลายๆคนคิดว่าช่วงเกษียณเป็นช่วงที่เราจะใช้ชีวิตน้อยลง ค่าใช้จ่ายต่างๆก็น่าจะลดลงตามไปด้วย แต่สิ่งที่หลายๆคนลืมคิดไปก็คือ เมื่ออายุมากขึ้น ปัญหาสุขภาพก็มักจะเพิ่มขึ้น เช่นกันกับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ซึ่งการเจ็บป่วยเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนคาดการณ์ไม่ได้ ทั้งโรค และความรุนแรง ดังนั้นเราควรทบทวนสวัสดิการหลังเกษียณที่มี และวางแผนค่าใช้จ่ายส่วนนี้ หรือวางแผนการทำประกันสุขภาพระยะยาวไว้อีกทางหนึ่งด้วย

                                                                             Ann TheRouy

                                                                       #AnnsureInsure

Leave a Comment